ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сонгон шалгаруулалт

Бид танай байгууллагын өмнөөс сонгон шалгаруулалт хийж хөдөлмөр зуучлалын үйлчилгээ үзүүлж байна

 

Дэлгэрэнгүй>

Судалгаа

Танай байгууллагын соёлын судалгаа, ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгааг хийж бизнесийг тань дэмжинэ

 

Дэлгэрэнгүй>

Сургалт, хөгжил

Бид гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргачлал, ур чадварын үнэлгээ, сургалт хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө гаргах үйлчилгээ үзүүлж байна

 

Дэлгэрэнгүй>

Бусад үйлчилгээ

Хүнийн нөөцийн бодлогын баримт бичиг

Танай байгууллагад хөдөлмөрийн дотоод журам хэрэгтэй байна уу?

Бид танай байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон хөдөлмөрийн дотоод журмыг бэлтгэн, боловсруулах, албан бичиг, гэрээний стандарт загвар боловсруулах үйлчилгээ үзүүлж байна. 

Танай байгууллагад хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгүүд хэрэгтэй байна уу?

Бид танд тусалж бодлогын баримт бичиг боловсруулалтыг хийж үйлчилгээ үзүүлж байна. 

Хувь хүний оношилгоо, карьер зөвлөгөө

Та байгууллагынхаа ажилтнуудын хувь хүний оношилгоог хийлгэж хамгийн сайн чадах ажлыг нь хийлгээрэй.

Бид өөрчлөлтийг авч ирэх болно

Өндөр бүтээмжтэй баг бүрдүүлэхэд тань хамгийн сайн шийдлийг санал болгох болно

Манай баг

Танилцуулга

Ариунзаяа

CEO & FOUNDER

Харилцагч

Анкет

Ажлын байр

Нээлттэй ажлын байр